Ocijeni >

Jedno od prokletijskih čuda. Ljepota koja zbunjuje.

Kraško vrelo, nedaleko od Gusinja, kod sela Vusanje, izbija na 1.000 m nadmorske visine. Ima kružni oblik i izgled vrtače u kojoj voda vri. Sa sjeverne i južne strane nad vrelom se dižu 3-5 m visoke krečnjačke stijene. Oko Skakavice je jedno od najjačih vrela u području Prokletija. Dugačko je 30 m, široko 25. Zbog kristalno bistre vode dno vrela se vidi do najveće dubine (8 m). Za vrijeme toplih ljeta, naročito u avgustu, vrelo se sasvim smanji.

Voda se povlači i miruje, a površinskog prelivanja, kao u zimskim mjesecima, nema. Voda Oka je veoma hladna, zbog otopljenog snijega sa visokih djelova Prokletija kojim se napaja, tako da na površini iznosi oko 5 C, a u dubljim djelovima 4.3C, opora je za piće i prije upotrebe se mora ostaviti da se ugrije.

Komentari (0)